BETA_TEXT_WHITE.png

טופס פתיחת ספק בטא

פרטי מגיש הבקשה

פרטי קשר

arrow&v

שם

תעודת זהות

כתובת 

פרטי עסק

כתובת 

מספר

פרטי העסק

arrow&v
arrow&v

יש אישור ניכוי מס במקור

- במידה ויש, נא לשלוח ניכוי מס במקור ל- info@beta.vision

- אי-המצאת אישור ניכוי מס במקור תחייב ניכוי מס בשעור 47%

פרטי חשבון

מספר חשבון בנק

מספר בנק

מספר סניף

- אנא הקפד/י על מילוי פרטים מדוייקים היות והתשלום יועבר לבנק לפי הפרטים הנ"ל בלבד

- פרטי החשבון חייבים להיות זהים לפרטי מקבל התשלום (הספק)

אישור הטופס וחתימה דיגיטלית

הנני מאשר נוכונות ושלמות כל המידע אשר מסרתי

- ידוע לי כי המינוי/השרותיפ ניתנים כעצמאי וביני לבין בטא יזמות בע"מ לא מתקיימים יחסי עובד/מעביד

- בטא לא תהיה אחראית על אי-קבלת תשלום במקרה של מילוי פרטים לא מדויקים בטופס זה

אנא ודאו שמילאתם את כל שדות החובה בטופס ונסו שוב.

הטופס נשלח בהצלחה לחברת בטא.

. אנא שילחו במייל ל  info@beta.vision סריקה של :

1. אישור ניהול חשבון בנק

2. דוגמא של חשבונית (ריקה)

3. אישור ניהול ספרים

4. אישור ניכוי מס במקור