top of page

עופר יואל אטיה (סא"ל במיל')

מנחה בטא יזמות

בוגר אונ' עברית BA מדעי המדינה מזרח תיכון.
אונ' בר אילן MA מנהל ציבורי.
מכללת אונו BA משפטים.
מכון מנדל ירושלים -מנהיגות חינוכית. מכללת קיי ב"ש תעודת הוראה.

עופר יואל אטיה (סא"ל במיל')

בוגר אונ' עברית BA מדעי המדינה מזרח תיכון.

אונ' בר אילן MA מנהל ציבורי.

מכללת אונו BA משפטים. 

מכון מנדל ירושלים -מנהיגות חינוכית. 

מכללת קיי ב"ש תעודת הוראה. 

הקמת מכללות טכנולוגיות עבור חיל האוויר הכל הארץ. 

מנחה סדנאות בתחומי ניהול והכנת נוער לגיוס משמעותי לצה"ל. 

בעלים ומנכ"ל חברת השמה חברתית. 

bottom of page