top of page

AGILE SCRUM הסמכה לניהול פרויקטים

מיועד ל-

מיועד למורים טכנולוגים ואנשי חינוך

מטרות

קורס הכשרה ייעודי למנחי פרוייקטים טכנולוגים


Agile Scrum

כלי עבודה חכמים ומודרניים לניהול צוותים, תכניות ופרויקטים המאפשרת לאנשי צוות לשתףפעולה באופן אפקטיבי ויעיל בפיתוח מוצרים מורכבים בסביבה דינמית.

"סקראם" היא השיטה הנפוצה ביותר בעולם ונמצאת בכ- 80% מהארגונים שעובדים בשיטות א'גייל.


ההשתלמות בשיתוף חברות מהתעשייה

נושאים עיקריים

· שיטות ניהול פרויקטים מסורתיים בהשוואה לשיטות AGILE

· הכרת שיטת AGILE SCRUM

· בעלי תפקידים בתהליך כולל מנהל מוצר ומנהל SCRUM

· מעבדה ותרגול בכלים טכנולוגים לניהול מיזמים בשיטת AGILE SCRUM

· הקמת צוות מיזם טכנולוגי לצרכים מהתעשייה או צרכים מקוריים

· הכרת שיטת חשיבה עיצובית בתהליך אפיון מוצר

· מחקר שטח ובניית המיזם בשיטת AGILE כולל שלב ההמחשה וקבלת משוב

מרכיבי התכנית:

bottom of page