top of page

תכניות מותאמות אישית

יזמות פנים ארגונית למוסדות

מיועד ל-

מיועד למנהלי ועובדי ציבור

מטרות

התכניות מותאמות לפי צרכי הארגון ומיועדות להקנות למשתתפים את המוטיבציה, כלים ונסיון הלכה מעשה , במנהיגות להובלת שינוי.

נושאים עיקריים

נושאים מותאמים לפי דרישת הלקוח


מרכיבי התכנית:

תכניות מותאמות אישית

bottom of page