top of page

פרודוקטיביות וניהול זמן

מיועד ל-

מיועד למורים ואנשי חינוך

מטרות

  1. הבנת תפיסת הזמן, זיהוי העצמי במרחב הזמן

  2. הקניית כלים ומודלים לניהול עצמי וארגוני באופן פרודוקטיבי

  3. הקניית מיומנויות ופיתוח כלים מתקדמים להתנהלות פרודוקטיבית

נושאים עיקריים

  1. התמודדות עם ריבוי משימות Multitasking וחוסר זמן תמידי

  2. קבלת החלטות ותעדוף נכון שלמשימות, אירועים, בלת"מים ועוד

  3. יצירת תכנית פרודוקטיבית אישית להתנהלות נבונה

  4. זיהוי הפערים אצל התלמידים, הטמעה, מתן כלים והובלת השינוי ככלי התנהלותי מקדם

מרכיבי התכנית:

bottom of page