top of page

שיטות וכלים לפיתוח מיומנויות

מיועד ל-

מיועד למורים ואנשי חינוך

מטרות

1. העשרת ארגז הכלים של המורה בדרכי הוראה חדשים של המאה ה-21 : הכשרת המורה כמנטור – למסיימי המודול הראשון

2. פיתוח מיומנויות תומכות עבור:  העלת מוטיבציה ללמידה אצל התלמידים, וקידום אווירה מתגמלת ופתיחות במרחב הכיתתי

3. הקניית כלים פרקטיים לחיים, עבור התלמידים דרך מערכי השיעור הקיימים במקצועות השונים

נושאים עיקריים

  1. מיומנויות הוראה מתחום 

  2. אינטלגנציה רגשית, יצירת מסרים אפקטיבים, עולם הדיבייט, פתרון בעיות, חשיבה ביקורתית וקבלת החלטות

מרכיבי התכנית:

bottom of page