top of page

תכניות מותאמות אישית

פדגוגיה מוניציפלית

מיועד ל-

מיועד למנהלי ועובדי ציבור

מטרות

התכניות מותאמות לפי צרכי הארגון ומיועדות להקנות למשתתפים את המוטיבציה, כלים ונסיון הלכה מעשה , בתכניות פדגוגיה מוניציפלית אשר הופעות את העיר, התושבים ואת נכסי העיר לחלק מקהילה לומדת ומלמדת.

נושאים עיקריים

נושאים מותאמים לפי דרישת הלקוח


מרכיבי התכנית:

תכניות מותאמות אישית

bottom of page