top of page

מנהיגות אישית ILEADERSHIP

מיועד ל-

מיועד למורים ואנשי חינוך

מטרות

  1. זיהוי ופיתוח סגנון מנהיגות אישית

  2. התמקדות בתפישת המאה ה21 המורה כמנחה בבתי ספר תעשייתים

  3. הקניית כלים פרקטים ביישום סגנונות מנהיגות בבית הספר

נושאים עיקריים

- סגנונות מנהיגות והקשר ביניהם לבין הוראה\חינוך\מנטורינג

- איך נהפוך ממורה למנטור וכיצד נתאים את  התפקיד לעולם החינוך.

- התמודדות עם שינוי בעולם המשתנה בקצב מואץ.

- רישות (נטוורקינג) ויישומו בעולם החינוך.

מרכיבי התכנית:

bottom of page