top of page

כלים דיגיטליים

מיועד ל-

מיועד למורים טכנולוגים ואנשי חינוך

מטרות

העולם עובר לשימוש בכלים דיגיטליים לתקשורת, ניהול משימות ושיתוף מידע. התלמידים יחשפו ויכירו מספר כלים שיעזרו להם לשפר את תהליכי הניהול העצמי וכן לשפר את עבודה הצוות בכיתה. הכלים יכולים לשמש את המשתתפים כבר במהלך הלימודים וגם לאחר מכן.

נושאים עיקריים

משתתפי הסדנה יחשפו ויכירו מספר כלים שיעזרו להם לשפר את תהליכי הניהול העצמי וכן לשפר את העבודה בצוות. הכלים יכולים לשמש את המשתתפים כבר במהלך הלימודים ובחיים בכלל.

כלים דיגיטלים יכללו כלים לשיפור הפרודוקטיביות וניהול זמן, כלים לתקשורת אפקטיבית וכלים לניהול משימות אישיות ובצוות.

מרכיבי התכנית:

bottom of page