top of page

יצירתיות וחשיבה עיצובית

מיועד ל-

מיועד למורים ואנשי חינוך

מטרות

1. הכרות עם עולם היצירתיות המעשית

2. הקניית כלים לשימוש ביצירתיות לפיתוח מערכי שיעור, התמודדות עם אתגרים בסביבת הכיתה

3. העשרת ארגז הכלים של המורה בידע וכלים פרקטיים מעולם היזמות, החדשנות והחשיבה העיצובית.

4. הקניית כלים ופרקטיקה לבניית ופיתוח פרויקטי גמר.

נושאים עיקריים

  1. יצירתיות - אתגרים ונסיבות המעודדות אותה

  2. מחסומי דרך ביצירתיות, כיצד מתמודדים איתם

  3. חשיבה עיצובית- בשימוש עולם החינוך

  4. לחשוב כמו סטארטאפ- חשיבה יצירתית ככוח הישרדותי

מרכיבי התכנית:

bottom of page