top of page

הקמת עסק וניהולו

מיועד ל-

מיועד למורים ואנשי חינוך

מטרות

  1. הקניית כלים חדשים של המאה ה-21 : הכשרת המורה להקמה וניהול של עסק

  2. תרגול של בנית עסק בפועל

  3. הקניית כלים מודרניים לבנית עסקים עם חיבור לחדשנות, ראש יזמי והתאמה לעולם הצעירים

נושאים עיקריים

  1. מה זה עסק וכיצד בונים עסק נכון?

  2. כיצד לפתח מוצר בסיסי בעסק

  3. כיצד מתכננים עסק ייחודי שמותאם לכם!

  4. כיצד לנהל ולשווק את העסק

מרכיבי התכנית:

bottom of page