top of page

המורה כמנטור

מיועד ל-

מיועד למורים ואנשי חינוך

מטרות

  1.  הקניית דרכי הוראה חדשים של המאה ה-21 : הכשרת המורה כמנטור 

  2. הקניית מיומנויות שיעזרו למורה לעודד מוטיבציה אצל התלמידים ליצר אווירה מתגמלת ופתיחות במרחב הכיתתי

  3. הקניית כלים פרקטים לחיים,  עבור התלמידים לשימושים בהווה ובעתיד

נושאים עיקריים

  1. סגנונות מנהיגות ועל הקשר ביניהם

  2. איך להיות מנטור והתאמת התפקיד לעולם החינוך

  3. התמודדות עם שינוי בעולם המשתנה בקצב מעריכי

  4. רישות (נטוורקינג) ויישומו בעולם החינוך ובפרויקטים טכנולוגים

מרכיבי התכנית:

bottom of page