top of page

הכח של למידה בצוות

מיועד ל-

מיועד למורים ואנשי חינוך

מטרות

1. כיצד לחבר ולגבש צוות מוביל בעידן העבודה ההיברידי.

2. כלים ושיטות לניהול צוות מקרוב ומרחוק

3. קבלת כלים לפיתוח מיומנויות עבודת צוות בקרב תלמידים

נושאים עיקריים

1. בניית חזון ומטרה

2. גיבוש הצוות

3. שיטות וכלים לניהול צוות 

4. תקשורת בין צוותית

מרכיבי התכנית:

bottom of page