top of page

היכולת לתקשר

מיועד ל-

מיועד למורים ואנשי חינוך

מטרות

סימולטור תרגול והעצמת היכולת האישית לתקשורת אפקטיבית. הסימולטור מתמקד ביכולת של המשתתף להציג עצמו באופן המיטבי למיצוי הפוטנציאל האישי: זיהוי חוזקות אישיות, הצגה ישירה, הצגה באמצעים דיגיטליים.


הכנה זו תורמת לתקשורת אפקטיבית בכל תחומי החיים.

נושאים עיקריים

1. כלים לפיתוח כישורי עבודת צוות בקרב תלמידים

2. כלים לשיפור תקשורת של התלמידים: תקשורת בין אישית והצגה מול קהל

3. כלים ושיטות לבניית מצגות של מקצוענים

4. לימוד דיגיטלי : שיטות לימוד וכלים טכנולוגים ללמידה מרחוק , זום למתקדמים

מרכיבי התכנית:

bottom of page