top of page

בנית מסר והצגתו

מיועד ל-

מיועד למורים ואנשי חינוך

מטרות

היכולת להציג נדרשת כמעט בכל תחום. ישנן הזדמנויות רבות בהם התלמידים נדרשים להציג בפני קהל (בכיתה, בחוג, באירועים ועוד). מטרת הסדנה היא לחזק אצל התלמידים את היכולת שלהם להעביר רעיון או ערך לקהל משתתפים באופן משכנע.

נושאים עיקריים

1. כלים לפיתוח כישורי עבודת צוות בקרב תלמידים

2. כלים לשיפור תקשורת של התלמידים: תקשורת בין אישית והצגה מול קהל

3. כלים ושיטות לבניית מצגות של מקצוענים

4. לימוד דיגיטלי : שיטות לימוד וכלים טכנולוגים ללמידה מרחוק , זום למתקדמים

מרכיבי התכנית:

bottom of page