top of page

אומנות ההצגה לקהל ובדיגיטל

מיועד ל-

מיועד למורים ואנשי חינוך

מטרות

  1. פיתוח מיומנויות המאה ה-21 בפוקוס על עבודת צוות ותקשורת אישית ומול קהל

  2. הקניית כישורים, כלים להנחיה והוראה במדיה דיגיטלית

  3. הכשרה בנושא כלים דיגיטלים לעבודת צוות פרוייקטלית

נושאים עיקריים

1. כלים לפיתוח כישורי עבודת צוות בקרב תלמידים

2. כלים לשיפור תקשורת של התלמידים: תקשורת בין אישית והצגה מול קהל

3. כלים ושיטות לבניית מצגות של מקצוענים

4. לימוד דיגיטלי : שיטות לימוד וכלים טכנולוגים ללמידה מרחוק , זום למתקדמים

מרכיבי התכנית:

bottom of page