top of page

הופכים תחביב לעסק

:מטרות 

131602999_s.jpg
  • המרת תחביבים לעסקים פוריים.

  • הבנת מבנה עולם העסקים וההזדמנויות הקיימות בו.

  • פיתוח כלים לאבחון ומיקוד רעיונות עסקיים.

  • בניית תוכניות אסטרטגיות וכלכליות

  • רכישת ידע בסיסי בשיווק ומכירות לקידום העסק

:נושאים

47703677_s.jpg

1. כלים לפיתוח כישורי עבודת צוות בקרב תלמידים

2. כלים לשיפור תקשורת של התלמידים: תקשורת בין אישית והצגה מול קהל

3. כלים ושיטות לבניית מצגות של מקצוענים

4. לימוד דיגיטלי : שיטות לימוד וכלים טכנולוגים ללמידה מרחוק , זום למתקדמים

מובילי התכנית:

47200519_s.jpg
  • מבוא לעולם העסקים

  • סוגי עסקים קיימים ואיך לבחור את הנכון לך.

  • אבחון ומיקוד של רעיונות:   מהם הקריטריונים לרעיון עסקי טוב.

  • הליך הכנת תוכנית עסקית מנצחת.

  • יסודות שיווק ומכירות:   אסטרטגיות שיווקיות וטכניקות מכירה.

bottom of page