top of page

ניהול מוצר

:מטרות 

131602999_s.jpg
  • התנסות מעשית באחד מהתפקידים החשובים בהייטק ובכלל: מנהל מוצר

  • פיתוח מיומוניות ניהול פרויקט/מיזם

  • פיתוח מיומוניות רכות (חשיבה אסטרטגית, מנהיגות ותקשורת)

:נושאים

47703677_s.jpg
  • תפקיד ואחריות מנהל המוצר בתוך הארגון.

  • התהליכים המרכזיים בעבודת מנהל המוצר, מההתחלה ועד השקת המוצר.

  • ניתוח שוק וצרכים: כלים להבנת המשתמש והסביבה התחרותית.

  • כלים לניהול תכנון ופיתוח מוצר

מובילי התכנית:

47200519_s.jpg

גלית גולדברגר, מנהלת המכון לחדשנות בחינוך

פאינה רוש,  מנהלת תוכנית Hi-Brid  מטעם המכון 

דורון דרוקר, מלווה פדגוגי של תוכנית Hi-Brid מטעם המכון

מנחי קבוצות ומובילי תוכן של חברת בטא יזמות המתמחים בפיתוח מיומנויות,יעוץ ארגוני ומנטורינג.


bottom of page