top of page

שיווק עסקי

:מטרות 

131602999_s.jpg
  • כלים להצלחה בעולם האמיתי

  • חשיפה והתנסות בפעילויות שיווק עסקי

  • פיתוח וחיזוק כישורים רכים

:נושאים

47703677_s.jpg
  • ייזום חברת שיווק חדשה

  • תכנון  אסטרטגיה שיווקית

  • התנסות בשכנוע ופגישת מכירה

  • עיצוב קמפיין שיווקי והכולל פוסטים וסרטונים

  • מפגש סיום להצגת התוצרים הסופיים

מובילי התכנית:

47200519_s.jpg

אדם בעל יכולת עיבוד מידע והסקת מסקנות באופן עצמאי, מוערך מאד על ידי חברות וארגונים בישראל ובעולם.

המציאות והסביבה המשתנה בקצב מהיר ומתמיד מחייבות פתרונות מהירים וטובים וזאת בכדי להתעדכן, להוביל ולשמור על ערך הארגון ותכליתו. לכן חשיבה ביקורתית המתמקדת בהסקת נתונים אובייקטיבית ולוגית על סמך מידע, עדויות ונתונים, הינה מיומנות חשובה מאין כמוה.

במסגרת הסדנא התלמידים יתרגלו את השלבים הבאים: זיהוי המצב, מחקר, זיהוי הטיות, הסקת מסקנות, קביעת רלוונטיות ופיתוח סקרנות

bottom of page