top of page
Color Pencils

שרותי פיתוח מיומנויות 

לארגוני חינוך

בבטא יזמות לחנוך אנו מציעים מגוון רחב של תוכניות חינוכיות אותן ניתן להזמין ישירות דרכנו או דרך מאגר גפ"ן - מאגר התוכניות והמענים של משרד החינוך.

לאחר איתור התוכנית הרצויה מומלץ ליצור איתנו קשר לקבלת פרטים נוספים ותיאום פעילות.

למידה עצמאית

למידה עצמאית

קהל היעד : מורים ומובילי חינוך

למידה עצמית

הסמכה למיומנויות המאה ה-21

הסמכה למיומנויות המאה ה-21

קהל היעד : צעירים

2 hours

השתלמויות מורים ומובילי חינוך

השתלמויות מורים ומובילי חינוך

קהל היעד : מורים ומובילי חינוך

30 שעות מוכר לגמול

תכניות פיתוח מיומנויות לצעירים

תכניות פיתוח מיומנויות לצעירים

קהל היעד : צעירים

4-30 שעות

bottom of page