2004

2004

מספר משרה:

משימת שדרוג אפליקצית אנדרואיד קיימת

משרה

דרישות התפקיד: 

ניסיון בפיתוח אנדרויד עם קוטלין,

ניסיון ב threads IntentService ו firestore ו GooglePlay.

 

פירוט ניסיון נדרש:
1) הוכחת פיתוח אפליקציה עם Kotlin ו IntentService.
2) ניסיון בפרסום אפליקציות ב GooglePlay.
3) ניסיון בעבודה עם Firebase Authentication + Firestore

עבודה מרחוק, ניתן לעבוד מכל מקום שבוחרים.

אזור המשרה:

משרה

תאור המשרה :

דרישות סף :

דצמבר 2019 או ינואר 2020

תקופת משרה והיקף:

שדרוג אפליקציה אנדרויד קיימת