2003

2003

מספר משרה:

מפתח/ת אנדרואיד - מעל 1 שנה נסיון

משרה

תנאי סף:

* ביצע לפחות פרויקט לקוח (Production) אחד הניתן להציג.

* מתכנת ב AndroidStudio יותר משנה בסביבת.

* ניסיון עם עבודה ב Thread & RoomDBומימוש ארכיטקטורה MVVM

* עבד בצוות פיתוח בסביבת GitHubו/או Bitbucket ובנוסף השתמש גם בסביבת GitBash או דומה.

יתרון:

Kotlin

Firestore

GoogleMaps & Google Play Store.

Rest      APIs, Web services, JSON

הצפון / אופציה לעבודה מרחוק

אזור המשרה:

משרה

תאור המשרה :

דרישות סף :

משרה קבועה

תקופת משרה והיקף:

במסגרת מיזם דיגיטלי פורץ דרך המפותח על תשתית של גוגל , דרושים לחברת בטא מפתחים בהיקף מלא 

אפשרות לעבודה מרחוק (סביבת עבודה שלכם) או ממשרדי הלקוח באזור זכרון יעקב או חיפה.

שעות עבודה קבועות